Arbejdsrapport fra Miljøstyrelsen, 29/2005

Effekter af forurenet sediment på bundfauna

21-12-2005Analyser på amerikanske datasæt og litteraturgennemgang iøvrigt viser, at bundfaunaens sammensætning er en følsom indikator for sedimentforureninger og i de fleste tilfælde mere følsom end standardiserede toksicitetstest med sediment. Det er især tungmetallerne Cu, Cd, Pb, Zn som mest bidrager til effekter på bundfaunaen.Læs publikation