Arbejdsrapport fra Miljøstyrelsen, 23/2005

Belastning af danske havne med antibegroningsmidler - modelberegninger af koncentrationer i vand og sedimenter

21-12-2005

En række forskellige giftstoffer anvendes i dag i skibsmaling for at forhindre begroning af alger, rurer og andre organismer. Ud fra bl.a. vandskifte i havne, havnestørrelse, antal skibe, frigivelseshastigheder fra skibsmaling, nedbrydningshastighed i vand og sedimenter, binding til partikler m.m. er nuværende og fremtidige belastning i udvalgte lystbådehavne og en trafikhavn beregnet. Modelberegningerne viser, at belastningen af danske havne i dag og også i fremtidige er stor.

Læs publikation