Arbejdsrapport fra Miljøstyrelsen, 26/2005

Anvendelse af matematiske modeller til analyse af forurenede sedimenters miljøeffekter

21-12-2005

Rapporten beskriver mulighederne for at anvende matematisk modellering som værktøj i den kvantitative beskrivelse af forureningen: baggrunden for deres anvendelse, det nuværende detailniveau i beskrivelsen af forurenede stoffers transport og omsætning, samt det potentiale anvendelsen af matematiske modeller har i analysen af miljøeffekter som følge af forurenede sedimenter.

Læs publikation