Miljøprojekt, 1050, 2005

Afprøvning af jernspånefilter til rensning af grundvand forurenet medklorerede opløsningsmidler

12-12-2005

Ved Østergade 14, Lyndby i Roskilde Amt blev der i 1999 etableret et forsøgsanlæg til undersøgelse af processerne ved nedbrydning af klorerede opløsningsmidler i vand ved hjælp af reaktive jernspåner. Forsøgsanlægget blev etableret i forbindelse med et eksisterende afværgeanlæg, der renser oppumpet, tetraklorethylenforurenet grundvand ved filtrering gennem aktivt kul. Med baggrund i aktivkul anlægget og jernspåneanlægget i Lyndby blev der foretaget økonomiske- og miljømæssige sammenlignende vurderinger af de 2 anlæg. Det blev vurderet, at aktivkul rensning af vandet mest fordelagtigt ud fra såvel økonomiske som miljømæssige synspunkter.

Læs publikation