Kortlægning af kemiske stoffer i forbrugerprodukter, 66, 2005

Afgivelse og vurdering af kemiske stoffer fra udvalgte elektriske og elektroniske produkter - del 2

22-12-2005

Formålet med undersøgelsen har været at følge op på tidligere rapport med yderligere målinger af afgivelsen af sundhedsskadelige stoffer fra 11 udvalgte elektriske og elektroniske apparater. Også ved disse nye målinger er de mest problematiske stoffer, der frigives under brug, ethylbenzen, toluen, xylener og formaldehyd. Frigivelsen aftager over tid.

Læs publikation