Miljøprojekt, 1054, 2005

Affaldssortering baseret på online detektion af grundstoffer

19-12-2005Projektet har demonstreret, at sorteringsanlæg med sensor baseret på PGNAA kan frasortere giftige NiCd-batterier. Den samme type sorteringsanlæg kan udsortere PVC eller elektriske kondensatorer med det kræftfremkaldende stof PCB. Sensoren kan detektere flere grundstoffer samtidigt. Sensoren har ingen bevægelige dele, er ikke-destruktiv og måler i dybden på affaldet. Sorteringsanlæg med denne sensor vil både være til gavn for miljøet og have en stor økonomisk værdi for oparbejdere af affald.Læs publikation