Vejledning fra Miljøstyrelsen, 3/2005

Vejledning om vandkvalitet og tilsyn med vandforsyningsanlæg

19-08-2005Vejledning beskriver dels den eksisterende praksis for kontrol og tilsyn med vandforsyningerne i Danmark dels de ændringer der er sket som følge af implementeringen af EU' s reviderede drikkevandsdirektiv 98/83/EF. Vejledningen erstatter vejledning nr. 3 1990 Vandkvalitet og tilsyn med vandforsyningsanlæg. De væsentlige nye tilføjelser er: - at der er fastsat grænseværdier for tre steder i vandforsyningssystemet. - en helt ny ordning omkring dispensationer til almene vandforsyningsanlæg. - Forpligtigelsen til information af forbrugerneLæs publikation