Vejledning fra Miljøstyrelsen, 4/2005

Vejledning om håndtering af overskridelser af de mikrobiologiske drikkevandsparametre

19-08-2005

Vejledning angiver praktiske retningslinier til kommuner, vandværker og embedslæger samt laboratorier om hvorledes mikrobiologiske overskridelser og forureninger bør håndteres. Desuden beskriver vejledningen hvilke reaktioner der bør iværksættes ved overskridelse af de mikrobiologiske drikkevandsparametre samt i hvilke situationer der bør meddeles kogepåbud/-anbefaling.

Læs publikation