Miljøprojekt, 1025, 2005

Undersøgelse af reaktiviteten af reducerende stoffer i nogle danske sedimenter - et pilotstudie

11-08-2005

Indledende laboratorieundersøgelser af reaktiviteten af opslæmninger med sandede eller lerholdige sedimenter under tilførsel af ilt viste allerede indenfor de første par døgn markante ændringer i pH- og redoxforhold for prøver med høje indhold af reducerende forbindelser, hvorimod ændringerne var langt mere beherskede i prøver med ringe indhold af reducerende forbindelser. Metoden tænkes anvendes i forbindelse med langtidsvurderinger af vandkvaliteten i grundvandsmagasiner som følge af tilførsel af ilt.

Læs publikation