Miljøprojekt, 1023, 2005

Nitratreduktion i den umættede zone

11-08-2005

Rapporten beskriver kort den umættede zone og forholdene her for reduktion af nitrat. Baseret på danske og udenlandske laboratorie- og feltundersøgelser skitseres forholdene for nitratreduktion under umættede forhold, der foruden nitrat bl.a. kræver tilstædeværelse af biotilgængeligt organisk stof og iltfrie forhold. Potentialet for nitratreduktion under umættede forhold vurderes på baggrund af det nuværende vidensgrundlag og der stilles forslag til fremtidige tiltag.

Læs publikation