Natur og Miljø 2004

Danmarks Natur

01-08-2005

Temahæftet sætter fokus på beskyttelsen af Danmarks natur og viser bl.a. udviklingen for udvalgte arter, arealet af vores værdifulde naturområder, de største trusler mod naturen og beskriver på oversigtlig form de indsatser, som Miljøministeriet sætter i værk for at beskytte naturen.

Læs publikation