Kortlægning af kemiske stoffer i forbrugerprodukter, 59, 2005

Kortlægning og vurdering af kemiske stoffer i glas- og porcelænsfarver

05-08-2005I forbindelse med kortlægningen blev der identificeret en række produkter på det danske marked. Den overvejende del er vandbaserede. 10 produkter blev undersøgt for indholdet af kemiske stoffer og heraf er 10 stoffer vurderet for deres miljø og sundhedsmæssige egenskaber. Resultaterne viser at produkterne indeholder en lang række forskellige stoffer. De enkelte stoffer forekommer i meget små mængder, derfor vurderes risikoen for kroniske effekter som minimal.Læs publikation