Miljøprojekt, 1014, 2005

Kildestyrkedata for togstøj til Nord2000

02-08-2005

Rapporten dokumenterer støjmålinger af Øresundstog og Metrotog gennemført i efteråret 2004. Den redegør for bearbejdning af måleresultater og foreslår værdier for kildestyrken for de nævnte togtyper til brug i forbindelse med den nye beregningsmetode, Nord2000. Rapporten giver et resumé af tilsvarende data for øvrige togtype

Læs publikation