Arbejdsrapport fra Miljøstyrelsen, 11/2005

Evaluering af mulige tiltag til reduktion af landbrugets metanemissioner

24-08-2005De hidtidige tiltag til reduktion af landbrugets drivhusgasser har fokuseret på at reducere udledningen af lattergas. I indeværende projekt fokuseres på hvorledes metan udledningen kan mindskes. Metan emissionen stammer især fra husdyrenes fordøjelsesprocesser og fra omsætningen i gødningslagre. I projektet betragtes tiltag, som er rettet mod disse processer.Læs publikation