Miljøprojekt, 1018, 2005

Emballageforsyningen i Danmark 2003

09-08-2005

Mængden af ny emballage som findes på det danske marked i 2003 er opgjort til 957.000 tons. Det svarer til et årligt emballageforbrug på 177 kg/indbygger. Emballageforbruget ligger på niveau med mængden i de seneste år. Pap- og papiremballage udgør 53% af den samlede mængde. Mængden af plast og glas er næsten lige store og udgør hver for sig 16% af den samlede mængde. Mængden af træemballage er blevet verificeret og mængden er opgjort til 108.000 tons i 2003 eller 11 % af den samlede mængde.

Læs publikation