Effekten af statsskovenes overgang til naturnær drift på kulstofbinding i skovene

24-08-2005

Resultaterne af projektet viser stor dynamik i kulstofbindingen i statsskovene i løbet af de næste 100 år, primært som følge af den ujævne aldersklassefordeling. I perioden 2008 - 2012 vil statsskovene sandsynligvis alene kunne opfylde kvoten på 0,183 mio. t CO2/år. Til gengæld vil der i efterfølgende perioder ske en nettofrigivelse af kulstof. Naturnær skovdrift vil sandsynligvis føre til uændret eller lidt mindre kulstofbinding i forhold til fortsat traditionel drift. Den nationale skovstatistik kan bruges til at monitere kulstofbindingen.

Læs publikation