Miljøprojekt, 994, 2005

Undersøgelse for Legionella i drikkevand

04-04-2005Rapporten beskriver en screening af dansk drikkevand for Legionella. Screeningen omfatter 27 vandværker, hvor afgang fra vandværk og ledningsnettet er blevet undersøgt. Undersøgelsen på vandværkerne er foregået i slutningen af en lang varm sommer , mens screeningen af ledningsnettet er foregået i en kold periode. Der blev ikke fundet Legionella i prøverne fra vandværket. I vand fra ledningsnettet blev der påvist Legionella i to ud af 37 prøver. De to positive prøver er udtaget fra steder, hvor uhensigtsmæssige forhold bevirker at ledningsnettet bliver belastet i form af for høje temperaturer (varmt fyrrum hhv. blandingsbatteri) og dermed giver mulighed for overlevelse af Legionella.Læs publikation