Orientering fra Miljøstyrelsen, 3/2005

Teknologiprogram for jord- og grundvandsforurening 2005

Teknologiudviklingsprogrammet for jord- og grundvandsforurening

08-04-2005I Teknologiprogram for jord- og grundvandsforurening 2005 gives en oversigt over de projekter, der er igangsat under ordningen og beskriver projektforslag for 2005. Bevillingen for 2005 er 5 mio. kr. Der planlægges i 2005 i gang 3-5 feltprojekter samt et antal udredningsprojekter. Siden ordningen trådte i kraft i 1996, er der igangsat 149 projekterLæs publikation