Redegørelse fra Miljøstyrelsen, 1/2005

Redegørelse om jordforurening 2003

21-04-2005Depotrådets redegørelse om jordforurening for 2003 til miljøministeren giver overblik over den samlede indsats på jordforureningsområdet pr. 31.12.2003, dvs. indsatsen i både den offentlige og private sektor. Redegørelsen indeholder oplysninger om kortlægning, undersøgelser og afværgeforanstaltninger. Redegørelsen præsentere desuden data om årsager til lukning af almene vandforsyninger.Læs publikation