Miljøprojekt, 997, 2005

Net-afdækning som alternativ til kemisk bekæmpelse af skadedyr i kålafgrøder

13-04-2005

Dækning med insektnet eller fiberdug i grønsagsafgrøder kan forhindre angreb af skadedyr, men om sommeren kan nogle materialer give problemer med for høje temperaturer. Danmarks JordbrugsForskning i Årslev har undersøgt temperaturforøgelsen ved brug af forskellige insektnet og fiberduge. I denne rapport beskrives virkningen på udvikling og kvalitet af en blomkålsafgrøde. Dækning er undersøgt som alternativ til kemisk bekæmpelse i konventionel produktion og som eneste alternativ i økologisk produktion.

Læs publikation