Redegørelse fra Miljøstyrelsen, 3/2005

Danmarks udledning af CO2 - indsatsen i perioden 1990-2001 og omkostningerne herved - Bilagsrapport

06-04-2005

Rapporten opgør effekten af de væsentligste miljø- og energipolitiske tiltag i perioden 1990-2001, samt omkostningerne for udvalgte af disse tiltag.

Hent Hovedrapporten

Læs publikation