Kortlægning af kemiske stoffer i forbrugerstoffer 49, 2004

Afgivelse af kemiske stoffer fra produkter af eksotisk træ

01-09-2004

Formålet med projektet er at kortlægge afgivelsen af kemiske stoffer samt at bestemme, om der findes sundhedsmæssige risici ved forbrugerprodukter af eksotisk træ, når disse anvendes i hjemmet. Hovedvægten er lagt på afgivelsen af flygtige kemiske stoffer til luften, og i mindre grad indholdsstoffer samt stoffer, der kan afgives fra produkterne ved migration til kunstigt spyt.

Læs publikation