Miljøprojekt, 953, 2004

Adskillelse af kommunernes myndigheds- og driftsherrerolle på affaldsområdet

23-09-2004

Rapporten diskuterer hvordan de kommunale opgaver på affaldsområdet tilrettelægges, så myndighedsudøvelsen og produktion af varer og tjeneste-ydelse adskilles organisatorisk, samtidig med at markeds-mekanismerne anvendes i øget omfang, og grundlæggende samfunds--mæssige værdier som retssikkerhed og demokrati vægtes tilfredsstillende.

Læs publikation