Miljøprojekt, 958, 2004

Udpegning af områder med indtrængning af perchlorethylen til indeluften: "Sniffermetoden"

Teknologiudviklingsprogrammet for jord- og grundvandsforurening

28-10-2004

Perchlorethylen (PCE) kan trænge ind i boliger via betongulve og etageadskillelser fra forurenet jord og fra renserier. Det er meget vanskeligt at bestemme hvordan indtrængningen fordeler indtrængningen sig over gulvet. Der kan være områder med særlig stor indtrængning, hvor man med fordel kan sætte ind for at mindske indtrængningen. Rapporten beskriver en ny metode betegnet "sniffermetoden", som FORCE Technology har udviklet og testet for Miljøstyrelsen. Med metoden er det muligt hurtigt og billigt at kortlægge fordelingen af indtrængningen over et gulv. Metoden kan med fordel bruges til kontrol af afværgeforanstaltninger, og i forbindelse med en egentlig måling af indtrængningens størrelse.

Læs publikation