Miljøprojekt, 964, 2004

Model for affaldsdata

15-10-2004Projektet er udarbejdet som en del af det udredningsarbejde, der er igangsat af Miljøministeren i 2002 om den fremtidige organisering af affaldssektoren. Projektet har haft til formål at udarbejde et ensartet, samlet system for registrering og indberetning af affaldsdata, som tilgodeser alle de behov, som findes inden for affaldssektoren, og som kan afløse en række eksisterende og i et vist omfang overlappende indberetninger. Projekter har bestået af 4 faser, som hver er detaljeret afrapporteret i separate faserapporter: Fase 1 Kortlægning af datastrømme, Fase 2 Afdækning af databehov, Fase 3 Opstilling af model for affaldsdata, Fase 4 Forslag til ændringer af affaldsbekendtgørelsen og/eller anden regulering.Læs publikation