Miljøprojekt, 954, 2004

Miljøvurdering af landbrugsprodukter

26-10-2004Rapporten er en opsamling af resultaterne af projektet "Grønne regnskaber i LCA-perspektiv" Formålet med projektet har været at udvikle en metode samt et lettilgængeligt værktøj til miljøvurdering af landbrugsprodukter på grundlag af de data, der findes i grønne regnskaber.Landbrugskonsulenter og landbrugslærere er potentielle brugere af værktøjet.Læs publikation