Orientering fra Miljøstyrelsen, 12/2004

Miljøtilsyn 2002

19-10-2004

Den årlige tilsynsredegørelse indeholder en sammenfatning af de kommunale og amtskommunale miljøtilsynsindberetninger samt Miljøstyrelsens og Skov- og Naturstyrelsens miljøtilsyn. Kommunernes tilsyn er opdelt i en beretning om tilsynet med industri m.v. og en selvstændig del om landbrugstilsynet.

Læs publikation