Miljøprojekt, 963, 2004

Konkurrencen på markederne for genanvendelse af affald

15-10-2004

Rapporten identificerer en række barrierer for at opnå mere konkurrence på markederne for genanvendelse af flere affaldstyper. Hovedparten af barriererne skyldes måden hvorpå markederne reguleres, men også andre barrieretyper såsom transportomkostninger spiller en væsentlig rolle. Rapporten vurderer, at mange af barriererne kan fjernes uden negative miljøeffekter.

Læs publikation