Vejledning fra Miljøstyrelsen, 3/2004

Klassificering m.v. af kemiske stoffer og produkter

20-10-2004

Vejledning i Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 329 af 16. maj 2002 om klassificering, emballering, mærkning, salg og opbevaring af kemiske stoffer og produkter

Læs publikation