Miljøprojekt, 933, 2004

22 hormonforstyrrende aktivstoffer- kortlægning over anvendelse i andre produkter end plantebeskyttelsesmidler

27-10-2004

Forekomsten af 22 hormonforstyrrende pesticider i forbru- gerprodukter er undersøgt. Zineb og thiram anvendes Tilsigtet i Danmark. Zineb anvendes som biocid i træsbeskyttelsesmidler og som antifoulinng. Thiram anvendes som biocid i maling, som vulkanisator i gummi, i medicinske produkter samt i kit, bindemiddel m.v. Toxaphen og lindan kan forekomme i andre produkter, men i meget små mængder. For mirex , hexachlorbenzen og thiram kan import i produkter ikke udelukkes, men dette kan ikke bekræftes.

Læs publikation