Miljøprojekt, 962, 2004

Separation og genanvendelse af aske fra biobrændselsanlæg

02-11-2004

Projektet opsamler viden om mængde og kvalitet af bioasker i Danmark. Der produceres i alt ca. 32.000 tons bioaske pr. år, hvoraf ca. 21.000 tons genanvendes til jordbrugsanvendelse, i 2030 forventes op mod 70.000 tons biomasseaske. Projektet opgør prisen på udspredning af aske i henholdsvis mark og skovbrug. Projektet dokumenterer at bundaske har en væsentlig bedre kvalitet end flyveaske.

Læs publikation