Produkt, funktionel enhed og referencestrømme i LCA

30-11-2004Denne vejledning beskriver en entydig procedure for de første trin i en livscyklusvurdering: fastlæggelse af relevante produkt funktioner og produktalternativer, definition af funktionel enhed og fastlæggelse af referencestrømme. Vejledningen er et delresultat fra et projekt om LCA metodeudvikling/-tilpasning og konsenssusskabelse.Læs publikation