Vejledning fra Miljøstyrelsen, 4/2004

Principper for fastsættelse af vandkvalitetskriterier for stoffer i overfladevand

18-11-2004

Rapporten er en teknisk vejledning i, hvordan man beregner vandkvalitetskriterier for kemikalier i overfladevand. Vandkvalitetskriteriet er den højeste koncentration af et stof i vand ved hvilken, det skønnes, at der ikke vil forekomme negative effekter på vandøkosystemer.

Læs publikation