Miljøprojekt, 969, 2004

Forprojekt til værdisætning af grundvand

29-11-2004

Grundvandet er den dominerende kilde til drikkevand i Danmark. Samtidigt påvirker mængden og kvaliteten af grundvandet også det ferske vandmiljøet - det vil sige søerne, vådområderne og vandløbene. Beskyttelse af grundvandet påvirker derfor både drikkevandet og resten af vandmiljøet, både nu og i fremtiden. Værdien af denne beskyttelse for samfundet - den samfundsmæssige nytte - kan opgøres med såkaldte værdisætningsmetoder, da der ikke er en pris for rent vand på markedet. Metoder og muligheder for konkret værdisætning præsenteres i rapporten, ligesom der præsenteres beregninger af omkostningsbaserede priser for den nuværende forsyning med drikkevand.

Læs publikation