Miljøprojekt, 905, 2004

Vurdering af metoder til analyse af olie i jord

Teknologiudviklingsprogrammet for jord- og grundvandsforurening

31-03-2004

Projektet omfatter afprøvning og optimering af analysemetode til vurdering af indholdet af kulbrinter i jord (C6-C40, BTEX'er og PAH'er) samt udvikling af metode til at skelne mellem biogene og petrogene kulbrinter.

Læs publikation