Arbejdsrapport fra Miljøstyrelsen, 4/2004

Projekt om renovering af mindre vandforsyningsanlæg

03-03-2004Der er foretaget en undersøgelse af mulighederne for at renovere mindre vandforsyningsanlæg, dvs. vandforsyninger som forsyner mindre end 10 ejendomme. Hovedformålet har været at undersøge, om renovering/tætning af anlæggene udgør et rimeligt alternativ til tilslutningen til vandværk. Undersøgelsen har vist at de fleste af de undersøgte anlæg har haft en ringe tilstand. Renovering af anlæggene har været effektivt mht. at nedbringe indholdet af bakterier i vandet. Også mht. pesticider ses en væsentlig forbedring i vandkvaliteten. For nitrat er der ikke fundet en tilsvarende gevinst ved renovering. Renovering af anlæggene vil ofte udgøre et økonomisk attraktivt alternativ til vandværkstilslutning.Læs publikation