Økologisk byfornyelse og spildevandsrensning, 49, 2004

Katalog over udvalgte spildevandsløsninger med recirkulering af næringsstoffer fra by til land

02-03-2004

Der har gennem længere tid været fokus på mulighederne for at nyttiggøre næringsstoffer fra spildevand og affald fra husholdninger som gødning i jordbrug. Denne undersøgelse resumerer de seneste aktuelle erfaringer med brug af en række metoder til øget genanvendelse. Der analyseres 12 konkrete systemer, som blev anbefalet i en tidligere mere teoretisk undersøgelse

Læs publikation