Miljøprojekt, 906, 2004

Indsamling og genanvendelse af metalemballage fra husholdninger

25-03-2004Ifølge Regeringens affaldsplan "Affaldsstrategi 2005-08" skal der indsamles mere metalemballage til genanvendelse fra husholdninger. I undersøgelsen er potentialet for indsamling af metalemballager fra husholdninger undersøgt og de nuværende ordninger kortlagt. 42 kommuner har i dag en separat indsamling af metalemballage fra husholdninger. De økonomiske og miljømæssige konsekvenser af de forskellige indsamlingsordninger er vurderet. Undersøgelsen viser også, at borgerne gerne vil sortere mere metalemballage fra under visse betingelser.Læs publikation