Økologisk byfornyelse og spildevandsrensning, 47, 2004

Etablering og drift af anlæg til opsamling, rensning og genanvendelse af gråvand til toiletskyl og maskinvask af tøj

19-03-2004

Behandlet gråt spildevand opsamlet i en boligejendom kan genbruges til toiletskyl. Et forsøg i FSB-ejendommen, Nordhavnsgården viser, at biologisk renset og UV-behandlet gråt spildevand kan få en kvalitet, der målt på kimtal ligger meget tæt på kravene til drikkevand. Undersøgelsen viser også at indholdet af potentielt farlige eller giftige stoffer, som metaller og miljøfremmede stoffer er meget lave i det opsamlede grå spildevand i Nordhavnsgården. Sundhedsrisici for beboere i Nordhavnsgården der anvender toiletter tilført behandlet gråt spildevand indsamlet fra flere husstande vurderes at være overordentlig lave. Det er i dag ikke tilladt at anvende behandlet gråt spildevand til nogen formål.

Læs publikation