Økologisk byfornyelse og spildevandsrensning, 51, 2004

Dimensionering, etablering og montitering af pileanlæg uden bund

26-03-2004

Formålet med projektet har været at designe og etablere tre pileanlæg med nedsivning i Hillerød Kommune. Der er lagt vægt på at afprøve tre principielt forskellige anlægstyper - ét med magasinvolumen placeret under terræn, ét udformet som et hævet anlæg og ét med magasinvolumen, der gør, at der står vand på overfladen i vinterhalvåret.

Læs publikation