Økologisk byfornyelse og spildevandsrensning, 48, 2004

Brug af regnvand opsamlet fra tage og befæstede arealer

02-03-2004Opsamling og anvendelse af regnvand i husholdninger kan give anledning til en række problemer. I denne rapport undersøges tre forskellige scenarier for brug af opsamlet regnvand (tøjvask, toiletskyl, vinduevask og bilvask) med det formål at udpege potentielle sundhedsmæssige risici samt tekniske og æstetiske problemer.Læs publikation