Orientering fra Miljøstyrelsen, 6/2004

VA-godkendelse af vandbehandlingsanlæg til montering i husinstallationer

06-05-2004

Orienteringen omfatter en beskrivelse af de procedurer og test, der skal foretages som dokumentation for VA-godkendelse af vandbehandlingsanlæg til montering i husinsallationer. Således at det er godtgjort at det godkendte anlæg ved korrekt brug ikke påvirker drikkevandets kemiske og mikrobielle kvalitet.

Læs publikation