Miljøprojekt, 919, 2004

Undersøgelse af kommunernes kloakfornyelse

11-05-2004

Miljøstyrelsen og KL gennemførte i perioden oktober 2002 - maj 2003 en spørgeskemaundersøgelse. Undersøgelsen vedrører kommunernes indsat med fornyelse af kloaksystemer. Rapporten indeholder oplysninger om omfang, alder og værdi af kloaksystemet, investeringer, fornyelsesbehov, tv-inspektion, planlægning og fremtidig indsats i kloakfornyelse.

Læs publikation