Miljøprojekt, 920, 2004

Støtte til indkøb og efterspørgsel af miljøvenlige tekstiler business-to-business

17-05-2004

Projektet blev igangsat ultimo 2002 med henblik på at fremme professionelle business-to-business (B2B) indkøberes muligheder for at efterspørge miljøvenlige tekstiler. Projektets hovedindsats har været en afdækning af B2B indkøberes viden om og erfaringer med indkøb af miljøvenlige tekstiler, indsamling og udarbejdelse af værktøjer til indkøbere (B2B) samt udarbejdelse af oplæg til struktur og indhold af Web-site for private indkøbere til Videnscentret om miljøvenlige tekstiler.

Læs publikation