Arbejdsrapport fra Miljøstyrelsen, 8/2004

Reduceret ammoniakemission fra hønsestalde med dybstrøelse

19-05-2004Rapporten beskriver kortlægningen af kvælstoftabet i et staldsystem i en økologisk hønsebesætning. I projektet er effekten af forskellige halmmængder undersøgt. Der er i undersøgelsen lavet forsøg med et tilrettet straw-flow staldsystem, der hidtil har været anvendt inden for svinesektoren.Læs publikation