Miljøprojekt, 915, 2004

Økonomisk vurdering af forskellige strategier til at imødegå BAM-problemer på vandværker

02-05-2004

Pesticidet BAM har forurenet grundvandet mange steder i Danmark. Vandværkerne må derfor regne med store omkostninger til at løse BAM-problemerne. Vandværkernes udgifter kan beregnes med en ny brugervenlig beregningsmodel i et excel-regneark. Ud fra få betydningsfulde oplysninger om vandværket beregner modellen nutidsværdien af anlægs- og driftsudgifterne ved forskellige løsningsmuligheder. Beregningerne er målrettet det enkelte vandværks situation og kan sammenligne økonomien for forskellige løsninger.

Læs publikation