Arbejdsrapport fra Miljøstyrelsen, 7/2004

Muligheder for digitalisering af de grønne regnskaber

02-05-2004Med det formål at levere input til Miljøstyrelsens overvejelser om digitalisering af de grønne regnskaber er mulighederne for digitalisering af de grønne regnskaber undersøgt. Undersøgelsen gennemført både som en spørgeskemaundersøgelse blandt alle grønne regnskabspligtige virksomheder og via en åben dialogproces med alle interesserede virksomheder. Mulighederne for digitalisering af grønne regnskaber afhænger blandt andet af virksomheders miljødatastyring, miljødatakvalitet og opfattelse af potentiale i samt effekt ved en form for digitalisering. Projektets resultater tegner et billede af de deltagende virksomheders parathed og interesse for en digitalisering. Der opstilles fem scenarier med forskellige "grader" af digitalisering.Læs publikation