Miljøprojekt, 924, 2004

Miljømærkningens pris

18-05-2004Rapporten indeholder dels en web-baseret undersøgelse af danske virksomheders udbytte af deres miljømærkede produkter dels et resume af tilsvarende danske og udenlandske undersøgelse. I den gennemførte undersøgelse deltager alle danske virksomheder, der har fået miljømærket produkter gennem Miljømærkesekretariatet. Svarprocent er på 48%. 86% af virksomhederne mener at deres mål med miljømærkningen er opnået i høj eller nogen grad. 32% vurderer at indtægterne ved miljømærkning overstiger omkostninger.Læs publikation