Miljøprojekt, 917, 2004

Massestrømsanalyse for bly 2000 - revideret udgave

04-05-2004

Dette projekt kortlægger brugen af bly i Danmark i 2000 og udslippene af bly til omgivelserne. Det samlede forbrug af bly i Danmark var på 14.900-19.000 tons. Når der ses samlet på forbruget, er der ikke sket væsentlige ændringer siden den foregående analyse fra 1994. Forbruget af blypigmenter, blyglasurer, blymønje og blysikkativer til produktion af færdigvarer i Danmark er faldet meget væsentligt i perioden fra 1994 til 2000, men tilsvarende ses ikke for importerede varer.

Læs publikation