Miljøprojekt, 922, 2004

Fytoremidiering af tungmetalholdigt dambrugsslam

17-05-2004Der er gennemført forsøg med optag af cadmium og nikkel i forskellige pilekloner med henblik på at dokumentere optaget af disse tungmetaller i planterne når de vokser på dambrugsslam. Den overordnede konklusion er at det ikke er muligt at anvende fytoremidiering til at fjerne cadmium og nikkel fra dambrugsslam til et niveau så det kan overholde slambekendtgørelsens grænseværdier for cadmium og nikkel.Læs publikation